مقاله ای کمک به بهداشت روانی همکلاسی| ویکی پدیا فارسی

دانلود مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد -کامل و جامع  

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرنام محصول دانلودی: مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

درجه کیفی و رضايت از دانلود:عالی
دانلود پايان نامه مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

ادامه مطلب  

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري  

مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
دانلود پايان نامه بررسی مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - در هر جامعه­اي نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­هاي مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متكی به نیروهاي فوق است.
اسرا44

ادامه مطلب  

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري  

مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
دانلود پايان نامه بررسی مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - در هر جامعه­اي نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­هاي مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متكی به نیروهاي فوق است.
اسرا44

ادامه مطلب  

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري  

مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
دانلود پايان نامه بررسی مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - در هر جامعه­اي نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­هاي مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متكی به نیروهاي فوق است.
فروشگاه اينترنتی پارسی

ادامه مطلب  

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري  

مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
دانلود پايان نامه بررسی مقايسه ی بهداشت رواني دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری - در هر جامعه­اي نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­هاي مختلف پیكره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متكی به نیروهاي فوق است.
فروشگاه اينترنتی پارسی

ادامه مطلب  

تحقیق اصول بهداشت در مدارس  

تحقیق اصول بهداشت در مدارسمقاله در مورد بهداشت مدارس، بخشی از متن: بهداشت مدارس یکى از شاخه‌هاى مهم بهداشت جامعه است. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بهداشت مدارش عبارت است از: مجموعه اقداماتی که براي تشخیص، تامین و بالا بردن سلامت جسمی، رواني، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و کارکنان مدرسه به اجرا در می آید. منظور تعلیمی است ..

ادامه مطلب  

مقاله ای درباره ی بهـداشت روانـي  

چكیده
هدف اصلی بهداشت رواني، پیش گیری از وقوع ناراحتی‌ها و اختلالهاي جزئی رفتار است و ارتقاي سلامت، بهترین شكل بهداشت رواني است. در اين زمینه لازم است جامعه از طریق آموزشهاي رسمی و غیر رسمی از ابتلاي جمعیت سالم به بیماری‌هاي رواني جلوگیری ‌كند و افراد را علیه بیماریها واكسینه كند، زیرا علاج واقع، قبل از وقوع بايد گردد.
والدین به عنوان اولین معلم كودكان وظیفه خطیری نسبت به انسان سازی و حفاظت از بهداشت رواني و شخصیت فرزندان دارند. والدین ا

ادامه مطلب  

حفظ سلامت شاغلین پستهای فشارقوی برق  

بهداشت، حفظ سلامت و تندرستی است،سازمان بهداشت جهانی سلامت را رفاه کامل جسمی، رواني، اجتماعی و نه فقدان بیماری می‌داند. حمايت از سلامت کارکنان همواره بايد به عنوان یکی از ارکان بهداشت عمومی مدنظر می‌باشد. از آنجا که شرکت‌هاي برق منطقه‌اي حفظ ايمنی، بهداشت کارکنان و کلیه طرف‌هاي ذینفع به منظور جلوگیری از وقوع جراحات و بیماری‌هاي مرتبط با فعالیت‌هاي شرکت و نیز دستیابی به محیط کار بانشاط و ايمن را جزء اهداف خط مش کیفیت، زیست‌محیطی، اي

ادامه مطلب  

بهداشت روان  

تعریف بهداشت رواني
«بهداشت رواني؛ یعنی داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و تعارض هاي مزمن رواني. از منظر دیگر، بهداشت رواني؛ یعنی بهره مندی از سلامت ذهن و اندیشه و تفکر. درصد قابل توجهی از بیماری هاي جسمانی، ریشه روان شناختی دارند و بهره مندی از بهداشت روان می تواند بر سلامت جسم اثر مثبتی داشته باشد. از آن سو، سلامت جسم نیز بستر مناسبی براي رسیدن به احساس امنیت درون و سلامت ذهن و روان است».
نوع نگرش و باورهاي آدم

ادامه مطلب  

اهم برنامه هاي هفته بهداشت روان  

شعار بهداشت روان :کمک هاي اولیه روان شناختی و سلامت روان براي همه
 • تشكیل كمیته  هفته بهداشت روان در مدارس و بهره گیری از مشاركت فعال دانش آموزان همیار مشاور • جلب مشاركت و همكاری ارگان ها و نهادها نظیر ( رسانه هاي گروهی استانی ، بهزیستی ، شهرداری ، دانشگاه هاي علوم پزشكی ، نیروی انتظامی ، تشكل‌هاي دانش‌آموزی و...) در برگزاری هفته بهداشت روان• اطلاع رسانی همگانی در قالب ( پوستر ، تراكت و...) و جلب مشاركت عموم كاركنان و اولیاي دانش آموزان ، ب

ادامه مطلب  

تحقیق استرس و بهداشت رواني 56 ص- ورد  

تحقیق استرس و بهداشت رواني 56 ص- ورد استرس و بهداشت رواني تعریف استرس پژوهشگرانی كه استرس و رابطه آن با بهداشت رواني را مطالعه كرده‌اند، از استرس تعاریف زیادی ارائه داده‌اند. در اينجا تعریف سلیه (1994)، فیزیولوژیست كانادايی آورده می‌شود. سلیه، كه تحقیقات و نوشته‌هاي او درباره استرس، از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است، استرس را چنین تعریف می‌كند: مجموعه واكنش‌هاي غیراختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضاي سازگاری از آن. مثال زیر مطلب را روشنت

ادامه مطلب  

سرفصل هاي دوره حمايت رواني و اجتماعي در بلايا  

به دلیل نزدیک شدن به زمان برگزاری دوره هاي تخصصی امداد براي آشنايی با سرفصل هاي دوره ها در اين قسمت ریزسرفصل هاي دوره حمايت رواني و اجتماعی در بلايا را تقدیم می کنیم.
 
                                                                                    واحد آموزش شهرستان دزفول
 
 
 
 


سرفصل و ریزسرفصل هاي دوره حمايت رواني و اجتماعی در بلايا


ردیف

عنوان درس

ریز سرفصل

ساعت


تئوری

عملی

جمع


1

كلیات و تعاریف

1. سلامتی
2. بهداشت رواني
3. حمايت رواني در بلايا
4.

ادامه مطلب  

بهداشت مقطع ابتدايي  

دانش آموزان در اين مقطع سنی بسیار آموزش پذیر بوده و هر مطلب آموزشی برايشان تازگی دارد مطالب آمزشی خاص اين مقطع:
1- بهداشت فردی
2- بهداشت دهان و دندان
3- تغذیه سالم و بهداشت مواد غذايی
4- بیماریهاي شايع سنین مدرسه
5- بهداشت روان
6- اهمیت بهداشت محیط درخانه ، مدرسه ، محله و شهر
7- سوانح و حوادث
8- مسايل مهم بهداشتی درمحل زندگی
9- موضوعات متناسب با عناوین سالنامه بهداشتی

ادامه مطلب  

اکسپت و پذیرش مقاله  

اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذیرش مقاله اکسپت و پذی

ادامه مطلب  

بهداشت فردی در کوهنوردی را جدی بگیریم/ بخش اول  

بهداشت فردی به مجموعه اقدامات و فعالیتهايی اطلاق می گردد که یک فرد بايد جهت حفظ سلامت خود بکار ببندد. با توجه به اين که پیشگیری کم هزینه تر و راحتتر از درمان است. پس چه پسندیده است که با رعايت بهداشت خود را از عوارض بروز بیماری و نیز ناتوانی هايی که در اثر آن ايجاد می شود، رها کنیم.رعايت بهداشت فردی در محیط کوهستان استراتژی خاصی را با توجه به موقعیت مکانی و امکانات می طلبد که در اين نوشتار سعی می گردد، بهداشت اجزاء مختلف بدن بطور خلاصه و کلی تو

ادامه مطلب  

انتقاد پور بافرانی متخصص بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان به طرح تحول سلامت:  

انتقاد پور بافرانی متخصص بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان به طرح تحول سلامت:
✅طرح تحول سلامت در کاهش پرداخت از جیب مردم موفق اما در پرداخت به جیب بعضی ها ناموفق بود.
✅پور بافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: متاسفانه اين طرح با افزايش پرداخت‌ها و نامناسب بودن سیستم پرداخت به سمت پرداخت نامناسب به برخی ها پیش رفت که همین امر نارضايتی برخی از سخت‌کوشان عرصه بهداشت و درمان را در پی داشت.

ادامه مطلب  

مقاله آسیب شناسی روانی  

مقاله آسیب شناسی رواني
ما ابتدا یافته هاي عمومی دربارۀ رابطه بین فشار رواني و سلامت ، و همین طور نظریه هايی را که بیان می کنند فشار رواني چگونه می تواند ناخوشی را ايجاد کند ، بررسی می کنیم سپس سه نوع از اختلال ها – اختلال هاي قلبی و عروقی ، آسم و ايدز – را به طور عمیق وارسی می کنیم پس از آن ، ارتباط بین سلامت و جنسیّت ، وضع اجتماعی – اقتصادی و قومیّت را بررسی می کنیم در

ادامه مطلب  

مقاله آسیب شناسی روانی  

مقاله آسیب شناسی رواني
ما ابتدا یافته هاي عمومی دربارۀ رابطه بین فشار رواني و سلامت ، و همین طور نظریه هايی را که بیان می کنند فشار رواني چگونه می تواند ناخوشی را ايجاد کند ، بررسی می کنیم سپس سه نوع از اختلال ها – اختلال هاي قلبی و عروقی ، آسم و ايدز – را به طور عمیق وارسی می کنیم پس از آن ، ارتباط بین سلامت و جنسیّت ، وضع اجتماعی – اقتصادی و قومیّت را بررسی می کنیم در

ادامه مطلب  

دانلود (حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست)  

کاربران گرامی درود بر شما.به سايت خودتان خوش آمدیداينک شما با جستجوی ((حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست)) وارد صفحه فروش فايل دانلودی -حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست- شده ايد.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب اين فايل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب
دانلود تحقیق وبررسی حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست در 28صفحه ورد قابل ویرايش آماده ارائه با فرمت doc

ادامه مطلب  

مهندسی بهداشت حرفه ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار (occupational health engineering)  

شاخه اي از علم بهداشت و عبارت است از شناسايی،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت هاي بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کارو حفظ سلامت نیروی کار.
مهندسی بهداشت حرفه اي را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط هاي شغلی تعریف کرد.
تعریف سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار در سال 1350:تامین وارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی،رواني و اجتماعی براي کارگران همه مشاغل،پیشگیری از بیماریها و حو

ادامه مطلب  

نیازمندی کارشناس بهداشت حرفه ای صنایع  

 با توجه به نیاز برخی از صنايع شهرصنعتی کاوه به فارغ التحصیل مهندسی بهداشت حرفه اي، از واجدین دعوت می گردد به همراه  مدارک شناسايی(شناسنامه و کارت ملی) و گواهی تحصیلی خود به واحد مهندسی بهداشت حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان ساوه واقع در شهرستان ساوه،ابتداي خیابان طالقانی مراجعه نمايند.

ادامه مطلب  

دانلود ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی  

عنوان انگلیسی مقاله: Physical Fitness and Enhanced Psychological Healthعنوان فارسی مقاله: تناسب اندام و ارتقاي بهداشت رواني.    دسته: پزشکیفرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ویرايش)تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 22جهت دانلود رايگان نسخه انگلیسی اين مقاله اينجا کلیک نمايیدترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد._______________________________________چکیده ترجمه:توجه زیادی به ارتباط بین آمادگی جسمانی و سلامت رواني شده است. هدف اين مطالعه بررسی پیشرفت هاي اخیر در ورزش رو به ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردی  

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردیدانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت در طبیعت گردی، در قالب ppt و در 28 اسلايد، قابل ویرايش، شامل مقدمه، سلامت در گردشگری، لوازم سفرهاي طبیعت گردی، نکات مهم در کوله چینی، نکات در مورد اتراق، نکاتی در مورد گزش، پیشگیری از آفتاب سوختگی، درمانسرزمین دانلود فايل هاي الکترونیکی

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردی  

پاورپوینت بهداشت در طبیعت گردیدانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت در طبیعت گردی، در قالب ppt و در 28 اسلايد، قابل ویرايش، شامل مقدمه، سلامت در گردشگری، لوازم سفرهاي طبیعت گردی، نکات مهم در کوله چینی، نکات در مورد اتراق، نکاتی در مورد گزش، پیشگیری از آفتاب سوختگی، درمانسرزمین دانلود فايل هاي الکترونیکی

ادامه مطلب  

سال جدید ...  

سلام
سال نو مبارک باد
سال قبل فرصت کافی براي به روز کردن وبلاگ نداشتم . در سال جدید قصد دارم تا حد امکان در وبلاگ بنویسم.
1. امروز آقاي جوینی آمده بودند دانشکده، کلی خوشحال شدم
2. کلاس آموزش بهداشت با دانشجویان بهداشت عمومی بسیار خوب بود.
3. کلاس با دانشجویان بهداشت حرفه اي( ارتقاء سلامت) خوب بود و کلی انرژی گرفتم از ارائه خوب دانشجویان
باقی بقاي شما

ادامه مطلب  

نشانه های هشدار دهنده سلامت روان  

سازمان جهانی بهداشت در اساسنامه خود در تعریف سلامت می‌گوید: منظور از سلامت، حالت رفاه کامل جسمانی، رواني و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری. بر اساس اين تعریف، فردی داراي سلامت روان است که: توانمندی‌هاي خود را بشناسد و توانايی مقابله با استرس‌هاي روزمره را داشته باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت داشته باشد.
 
سلامت روان شامل سلامت عاطفی، رواني و اجتماعی است و تاثیر آن بر چگونگی تفکر، احساس وعمل فرد می باشد. همچنین سلامت

ادامه مطلب  

بهداشت  

 
دیرگاهیست که بهداشت بعنوان راه برگزیده در حفظ سلامت شناخته شده است .
بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماریها ، طولانی کردن عمر و بالا بردن سطح سلامتی به‌ وسیلهٔ کوشش‌هاي اجتماعی است. بر همین اساس، براي بهداشت فردی، عمومی ، رواني و غذايی تعریف‌هايی وجود دارد. 
بهداشت چیست ؟ آیا شستن دستها ؟ آیا استفاده از مواد ضدعفونی کننده ؟ آیا پیروی از دستورات حفظ سلامت که هر روز با تغییرات 180 درجه اي تار و پود روشهاي زندگی را از هم جدا میکند ؟ 
آیا بهدا

ادامه مطلب  

خرید آنلاین مقاله کامل در مورد استان تهران  

کاربران گرامی درود بر شما.به سايت خودتان خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی مقاله کامل در مورد استان تهران وارد اين صفحه شده ايد محصول دانلودی(مقاله کامل در مورد استان تهران)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند
دانلود مقاله کامل در مورد استان تهران

ادامه مطلب  

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های علوم پزشکی  

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته هاي علوم پزشکی
دیگر نگران دست نوشته هاي خود نباشید
با بهترین روش ممکن
همراه با کار عملی و تمرین هفتگی
موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
سرفصل دوره:
معرفی معروفترین نویسندگان رشته هاي فوریتهاي پزشکی طی 10 سال اخیر در جهان
معرفی معروفترین نویسندگان رشته هاي انفورماتیک پزشکی طی 10 سال اخیر در جهان
معرفی معروفترین نویسندگان رشته هاي بهداشت عمومی طی 10 سال اخیر در جهان


ادامه مطلب  

خانه بهداشت  

خانه بهداشت
خانه بهداشت پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید.
در سالهاي اخیر یک ساختمان جدید (خانه بهداشت شهداي مشنق) که به تازگی در ابتداي قبرستان بالا احــــداث گردیده مشکلات اولیه اهالی روستا را در حوضه بهداشت و سلامت برطرف میکند.

ادامه مطلب  

چگونه توجه خوانندگان را به مقاله خود جلب کنیم؟  

چگونه توجه خوانندگان را به مقاله خود جلب کنیم؟
کلید موفقیت یک نویسنده، جلب توجه خوانندگان به خواندن مقاله خود است. خواننده تنها زمانی کل مقاله شما را می خواند که توجه او را به خواندن جلب کرده باشید. عناصری در مقاله وجود دارد که موجب جلب خوانندگان به خواندن مقاله تا انتها می شود. لازم است تاکید شود زبان دقیق و درست و شیوه بیان مقاله عنصر مهمی براي جلب توجه است. عناصری که عموما خوانندگان را به خواندن مقاله جلب می کند عبارتند از:

ادامه مطلب  

انواع اختلالات روانی  

اختلالات رواني چیست ؟اختلالات رواني یکی از شايع ترین بیماری هاي جامعه ی کنونی است که به موجب آن رفتار انسان با برخورد با محیط اطراف و حتی خود دچار  مشکل میشود . بسیاری از افراد از بیماری خود آگاهی ندارند و برخی نیز با نداشتن اطلاعات در مورد عواملی که باعث بروز یا تشدیدی بیماری می شود , خود یا دیگران را در معرض بیماری قرار می دهند . 
 
چکیده
انسان موجودی اجتماعی است که براي تامین نیاز هاي گوناگون خود ، با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند

ادامه مطلب  

دریافت فایل پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات روانی - پرداخت و دانلود آنی  

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام،محصول دانلودی +{{پايان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات رواني}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پايان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات رواني و بررسی کامل هدايت میشوید
پايان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات رواني

ادامه مطلب  

دانلود مقاله زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان تحت word  

 دانلود مقاله زمینه‌هاي رواني اعتیاد پیشگیری و درمان تحت word داراي 17 صفحه می باشد و داراي تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فايل ورد دانلود مقاله زمینه‌هاي رواني اعتیاد پیشگیری و درمان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
اين پروژه توسط مرکز مرکز پروژه هاي دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است


ادامه مطلب  

پرسشنامه سلامت باروری و جنسی ـ سازمان بهداشت جهانی  

سلام. خیلی مطالب خوبی روی وبلاگتون میذارید. من فقط یه سوال داشتم. اين پرسش نامه هاي بهداشت باروری استاندارد هستش یا پژوهشگر ساخته اند؟
 
پرسشنامه بهداشت باروری (سازمان بهداشت جهانی) پرسشنامه استاندارد است.
لینک http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
 

ادامه مطلب  

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به همراه پاسخنامه  

دانلود رايگان نمونه سوالات آزمونهاي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. اين سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۷ تا کنون هستند.
فرمت فايلها به صورت PDF می باشد. براي دانلود نرم افزار PDF خوان اينجا کلیک کنید.
 
براي دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از لینک زیر روی سال مورد نظر کلیک کرده و نمونه سوال را همراه با پاسخنامه دریافت کنید.


کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1