ارزش‌های خبری| ویکی پدیا فارسی

ارزش‌های خبری

ارزش‌های خبری:

استثناها، شگفتی‌ها+برخوردها، اختلاف‌ها، درگیری‌ها، منازعه‌ها+ بزرگی (Magnitude)، و فراوانی تعداد و مقدار+دربرگیری+زمان یا تازگی رویداد+شهرت+مجاورت

هر روز صدها و شايد هزاران رويداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق مى‌افتد، اما امکان تهيه گزارش از تمام آنها وجود ندارد و تعداد زيادى از وقايع نيز ارزش خبرى لازم را براى گزارش و انتقال آنها به مخاطبين ندارند. بنابراين براى تشخيص اين که چه رويدادى ارزش تهيه گزارش دارد، احتياج به معيارهائى است که به کمک آن بتوان وقايع را ارزش‌يابى و گزارش جامعى از آن رويداد براى مخاطبان تهيه کرد. اين معيارها که به تنهائى يا گاه با ترکيب با يکديگر، يک رويداد را پديد مى‌آورند و در ماهيت خود رويداد وجود دارند، 'ارزش‌هاى خبري' ناميده مى‌شود...